Klippans BK:s 75-års fest på Spångens Gästgivaregård den 12 april

[gallery/photogallery/photo00011478/real.htm]